Verhuringen

Onze sportinfrastructuur wordt verhuurd aan verschillende verenigingen.
Heb je zelf interesse om onze infrastructuur te huren dan kan je terecht bij juf Peggy: sec.manitoba@telenet.be

close