Talentparlement

 

Onze school is een Talentenarchipel.
In de kleuterklassen worden alle eilanden van deze archipel grondig verkend en kunnen de kinderen op leuke en speelse wijze hun talenten ontdekken.

In de lagere klassen groeide deze talentenwerking uit tot het :

Talentparlement : een parlement vol talent !

De leerlingen solliciteren, klasdoorbrekend en volgens hun talent, voor één van de zes ministeries. Op geregelde tijdstippen komt het ministerie samen. Tijdens de bijeenkomsten verfijnen ze niet alleen hun eigen talent, ze worden ook betrokken bij het maken van de school. Zo zetten ze samen acties op touw om de school nog leuker, mooier, warmer,... te maken. Een goede samenwerking in een toffe sfeer, waarbij iedereen zich goed voelt, is hier tevens van belang.
Per ministerie worden 2 ministers verkozen, die tijdens de ministerraad verslag uitbrengen bij de directie.

Kijk snel even binnen in ons Talentparlement !

 

close