Ankerschool CSF - leerlingen

Ons beleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen werd verder uitgebouwd dankzij het hoogbegaafdheidstraject van De Kleine Icarus in Gent.
Samen met verschillende scholen vormden we een lerend netwerk, onder leiding van 'project talent'. We versterkten ons rond het signaleren van cognitief sterk functionerende leerlingen, het compacten, verrijken, verdiepen, we ontdekken verschillende materialen en konden onze werking volledig uitbouwen.

Dit schooljaar werden onze werking en beleid erkend door de Vlaamse Overheid. Wij zullen de komende vijf jaar fungeren als ankerschool. Dit wil zeggen dat we in samenwerking met het expertisecentrum van KU Leuven onze werking verder kunnen uitbouwen en wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Daarnaast kunnen andere scholen zich aansluiten bij onze school om zo een lerend netwerk te vormen waarbij de nieuwe scholen stap voor stap hun werking kunnen verrijken.

Onze zorgcoördinator is houder van het diploma hoogbegaafdheidscoach, behaald aan Howest.
Op die manier versterken we ons als team om deze sterke leerlingen bij te staan in hun groei!

close